Biz Kimiz?

MEDISEP tüm Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi öğrencilerini doğal bir üyesi olarak benimseyen öğrenci topluluğudur.

MEDISEP Topluluğu Değişim, Tema ve Projeler olmak üzere üç ayaktan oluşmaktadır. Bu üç ayak bağlamında birçok çalışma gerçekleştiren MEDISEP, her bir alan altında görev alan sorumlular ve çekirdek ekipleri ile çalışmalarına devam etmektedir.

Topluluk içerisi çalışmalar haricinde de birçok dış paydaşla birlikte çalışan ekibimiz, Türk Tıp Öğrencileri Birliği ve Avrupa Tıp Öğrencileri Birliği bünyesindeki yerel birlik ve FMO'larla da birlikte çalışmaktadır.

MEDISEP Topluluğu kuruluşundan beri temel olarak 3 ayaktan oluşmaktadır. Bunlar: Değişim, Temalar ve Projelerdir.Değişim

Değişim, Araştırma Değişimi ve Staj Değişimi olarak ikiye ayrılmaktadır. IFMSA'in Değişim Programı üzerinden ilerleyen bu sistemde Türk Tıp Öğrencileri Birliği ile birlikte çalışmaktayız. Bu çalışmalarla her sene yaklaşık 60 öğrencinin yurtdışında yaz stajına gitmesini sağlıyoruz.


Temalar

Temalarımız 6 adettir: Halk Sağlığı, Sosyal Farkındalık, Tıp Eğitimi, Cinsel Sağlık ve Toplumsal Cinsiyet, Tıp Etiği, İnsan Hakları ve Barış. Bu 6 tema kapsamında tüm sene boyunca çeşitli büyüklüklerde etkinlikler gerçekleştiriyoruz.


Projeler

Sürekli bir yenisi eklenmesine rağmen güncel projelerimiz şu şekildedir: ÇEREZ, Oyuncak Ayı, Ayırıcı Tanı: Çocuk İhmali ve İstismarı, KETÇAP, Twinning, Gönüllü Sesler, Seni Unutmadık. Projelerimizle toplumda özellikle savunmasız ve örselenebilir gruplarda yer alan bireylerle ilgili farkındalık yaratacak çalışmalar ve kültürel konularda yeni yaklaşımlar oluşturarak kültürel etkileşimler üzerine eğileceğimiz çalışmalar yapıyoruz.

Tarihçemiz

MEDISEP Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi öğrencileri tarafından 2003 yılında kurulmuş olan öğrenci topluluğudur. Ulusal alanda EMSA Türkiye ve Türk Tıp Öğrencileri Birliği kuruluşlarında, uluslararası alanda da EMSA (European Medical Students' Association) ve IFMSA (International Federation of Medical Students' Associations) kuruluşlarında Hacettepe temsiliyetini gerçekleştirir.

MEDISEP Topluluğu, 2003 yılında TurkMSIC Hacettepe'nin Türk Tıp Öğrencileri Birliği'nden o dönem yaşanmış olan problemler sonucunda ayrılması ve bundan dolayı TurkMSIC Hacettepe Topluluğu'nun kapanması ile ortaya çıkan ihtiyaç ile kurulmuştur. Kurulduğu yıl olan 2003 yılında EMSA (European Medical Students' Association)'a bağlanmış, 3 sene sonrasında da alınan davet üzerine yeniden Türk Tıp Öğrencileri Birliği'ne bağlanmıştır.

17 yıldır çalışmalarına devam eden MEDISEP Topluluğu her sene yeni projelerle Hacettepe Üniversitesi'nin kurucusu Sayın Prof. Dr. İhsan Doğramacı'nın mottosu 'Daha İleriye En İyiye' doğrultusunda çalışmalarına devam etmektedir.

MEDISEP, bağlı olduğu kuruluşlardan EMSA Türkiye bazında, EMSA Türkiye kurulduğu dönemden beri yapılanma içerisinde aktif bir şekilde çalışmalarını sürdürmektedir. EMSA Türkiye tarihinde 3 sene üst üste en başarılı FMO ünvanını kazanmış olan MEDISEP her zaman EMSA Türkiye bünyesindeki en aktif FMO'lardan birisi olmuştur.

Ev sahiplikleri bazında da EMSA Türkiye yapılanmasındaki aktifliğini koruyan MEDISEP, EMSA Türkiye tarihinde ilk kez gerçekleştirilen -EMSA Europe'dan bile önce gerçekleştirilen- BlueCon Türkiye'ye ev sahipliği yapmıştır.

Türk Tıp Öğrencileri Birliği bünyesinde ise Altın Üye statüsünde bulunan MEDISEP Topluluğu, yıllardır Türk Tıp Öğrencileri Birliği ve bu birliğin 82 farklı tıp fakültesinde yer alan gönüllüleriyle ulusal çaptaki çalışmalarını mutlulukla paylaşmakta ve gönüllüleri bu çalışmalara dahil etmektedir.

Birçok farklı dernekle yaptığımız çalışmalarla dikkat çektiğimiz bu yapılanmada da aktif rol almak ve birlikte çalışma prensipleri içerisinde ev sahiplikleriyle Hacettepe temsiliyetini birlik içerisinde korumaya çalışıyoruz.

Geçmişte ve Günümüzde Birlikte Çalışma Fırsatı Bulduğumuz Dış Paydaşlarımız

-Türk Tıp Öğrencileri Birliği

-Avrupa Tıp Öğrencileri Birliği

-LIONS Eğitim ve Hizmet Vakfı

-118-U MD LIONS Kulüpleri

-LEO Ekipleri

-Türkiye Barolar Birliği

-Genç Girişim ve Yönetişim Derneği

-TEMA Vakfı

-Hacettepe Üniversitesi Kadın Sorunları Uygulama ve Araştırma Merkezi (HÜKSAM)

-Hacettepe Üniversitesi Çocuk İstismarı Değerlendirme, Araştırma ve Tedavi Komisyonu (ÇİDAT)

-SERÇEV (Serebral Palsili Çocuklar Derneği)

-Hacettepe İşletme Topluluğu

Bağlı Olduğumuz Organizasyonların Partnerleri

-ELSA Türkiye (European Law Students' Associastions)

-TPÖÇG (Türkiye Psikoloji Öğrencileri Çalışma Grubu)

-TEPDAD (Tıp Eğitimi Programları Değerlendirme ve Akreditasyon Derneği)

-AMEE (The Association for Medical Education in Europe)

EMSA Türkiye

Avrupa Tıp Öğrencileri Birliği (EMSA, European Medical Students’ Association) 30 ülkede 110’dan fazla tıp fakültesinde temsilcilikleri (FMO, faculty member organization) bulunan, 150.000’den fazla öğrenciyi temsil eden ve kar amacı gütmeyen bir sivil toplum kuruluşudur. 1990’da Brüksel’de kurulan EMSA, coğrafi Avrupa içerisindeki tıp fakültesi öğrencilerinin sesi olmayı amaçlar. EMSA; Avrupa Parlamentosu, Avrupa Komisyonu, Avrupa Konseyi ve Birleşmiş Milletler tarafından resmi olarak tanınan bir organizasyondur.

Bu birlik, tıp fakültesi öğrencilerine tıbbi konularda fikir belirtme ve savunma; bunun yanında proje, eğitim, çalıştay ve uluslararası toplantılarda aktif rol alma imkanı sağlar. Çalışmalar genel olarak ‘Tıp Eğitimi’, ‘Tıp Etiği ve İnsan Hakları’, ‘Sağlık Politikası’, ‘Halk Sağlığı’, ‘Tıp Bilimi’ ve ‘Avrupa Entegrasyonu ve Kültür’ alt kolları ile gerçekleştirilir. EMSA Türkiye, Türkiye’de bulunan 32 EMSA üyesi FMO arasındaki bağı ve EMSA ile iletişimini güçlendirmek amacıyla kurulan bir platformdur.

Türk Tıp Öğrencileri Birliği

Türk Tıp Öğrencileri Birliği(TurkMSIC), 1952 yılında kurulmuş; bağımsız, siyasi olmayan ve kar amacı gütmeyen Türkiye’deki tıp öğrencileri arasında oluşturulmuş en köklü kuruluştur. Ülke çapında 82 tıp fakültesinde üye yerel temsilcileri mevcut ve bu sayı artmaktadır.

Üye tıp fakülteleri ile Türkiye’deki 30.000'den fazla tıp fakültesi öğrencisinden oluşan bir ağa sahip olmakla birlikte, uluslararası çapta ise kurulduğu yıldan beri üyesi olduğu IFMSA (Uluslararası Tıp Öğrencileri Birlikleri Federasyonu) dahilinde 127 ülkede bulunan 137 Ulusal Üye Kuruluşu arasında Türkiye’yi temsil etmektedir.

Birlik; Türkiye’deki tıp fakültesi öğrencileri için ve tıp fakültesi öğrencileri tarafından yürütülen, tamamen gönüllülük esas alınarak çalışan bir organizasyondur. Birleşmiş Milletler ve WHO (Dünya Sağlık Örgütü) tarafından resmi olarak tanınan IFMSA’in Türkiye’deki temsilcisi konumundadır.

Birlik, faaliyetlerini 6 çalışma kolunda yürüttüğü projeler ve çeşitli organizasyonlarla yürütmektedir. Bunlar; tıp eğitimi, halk sağlığı, insan hakları ve barış, üreme sağlığı, staj ve araştırma değişimi çalışma kollarıdır. Bunların yanında kendi eğitmenlerini yetiştirerek kişisel gelişim eğitimleriyle tıp öğrencilerine farklı platformlar yaratmaktadır.