İnsan Bilimlerinde Tıp Kongresi

İnsan Bilimlerinde Tıp Kongresi, 2005-2019 yılları arasında Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi Tıp Eğitimi ve Bilişimi Anabilim Dalı tarafından düzenlenmiş olup geçtiğimiz sene itibariyle MEDISEP öğrenci topluluğu olarak bizim tarafımızdan düzenlenmektedir.

İnsan Bilimlerinde Tıp Kongresi, Tıp Fakültesi öğrencilerinin sosyal bilimlerden kopmalarını engellemek ve onları daha iyi birer hekim olarak yetiştirmek için 16 senedir Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi tarafından çekirdek program içerisinde öğrencilerine sunulmaktadır.

Bu kongrenin asıl amacı Tıbbi Bilimlerin ve Sosyal Bilimlerin iç içe geçtiği konularda tıp fakültesi öğrencilerini dünyadaki gelişmelerden ve mevcut durumdan haberdar etmek için konusunda uzman konuşmacılarla bir araya getirmektir. Bu sayede Tıp Fakültesi öğrencilerinin hayatları boyunca hastaları ile iletişim kurmak konusunda yaşaması muhtemel problemlerin önüne geçmek kongremizin vizyonunu oluşturmaktadır.

Kongrenin içeriğinde sosyal bilimlerde uzman konuşmacıların yanı sıra Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi klinik öncesi eğitim gören öğrencilerin proje sunumları da bulunmaktadır. Sene boyunca sürdürülen bu projelerle öğrencilerin araştırma yapma, araştırmayı raporlama ve sunum becerilerini geliştirmesi hedeflenmektedir.