Cinsel Sağlık ve Toplumsal Cinsiyet

Bu temada cinsel özgürlük, cinsel haz, cinsellik eğitimi, üremeyle ilgili özgür seçim yapabilme ve cinsel sağlık hizmeti haklarımızı öğreniyoruz. Toplumsal cinsiyete dair kavramlardan ve toplumsal cinsiyete dayalı genel olarak ve ya sağlık sistemindeki ayrımcılıklardan söz ediyoruz.HIV’den ve Cinsel Yolla Bulaşan Enfeksiyonlardan korunma yöntemlerinin ve HIV ile yaşayan insanlara destek olma yollarının farkına varıyoruz. Unutmayın ki tüm bu konular geleceğin tıp doktorlarının herkese eşit bir sağlık hizmeti sunması için bilgilenmemiz gereken konulardan biri.

Halk Sağlığı

Halk Sağlığı Temasında toplumun sağlığını ilgilendiren her türlü konuda farkındalık ve bilinçlendirme çalışmalarını çeşitli hedef kitlelerine aktarabileceğimiz etkinlikler düzenliyoruz. Bu konular arasında bulaşıcı ve bulaşıcı olmayan hastalıklar, ruh sağlığı, çevre sağlığı ve aklınıza  gelebilecek toplumu ilgilendiren birçok konu bulunuyor. Bazen organ bağışını anlatmak ve organ bağışı toplayabilmek amacıyla sahaya iniyoruz bazen de güncel bir toplum sağlığı sorununu amfide birlikte tartışıyoruz. Temamız içinde kendimizi bu konularda geliştirmek için sürekli bu konuda okuyoruz, dinliyoruz ve öğreniyoruz sonra da bunları daha büyük bir kitleye iletmek için uğraşıyoruz.

Tıp Eğitimi

Tıp Eğitimi teması, öncelikle Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi içinde, sonra da tüm Türkiye'de tıp öğrencilerinin eğitim sürecine katkısını arttırmaya çalışan, bununla ilgilu savunuculuk ve temsiliyet faaliyetlerinde bulunan temadır. Temamız, amfi etkinlikleri, küçük grup çalışmaları ve çeşitli kurullara katılım gösterme yöntemleri ile çalışmaktadır.

İnsan Hakları ve Barış

İnsan Hakları ve Barış Teması olarak; dünyanın dört bir yanında, sınırları olmayan, farklı kültürlerin uyum ve mutlulukla varlığını sürdürdüğü, barış dolu bir dünyaya inan ve bu amaç için çalışan tıp öğrencilerini birbirine bağlıyoruz. Her insanın eşit hak ve imkanlara sahip olduğu bir dünya amacına birlikte yürümek dileği ile...

Sosyal Farkındalık

Sosyal farkındalık teması olarak biz engelli bireyler, kanser hastaları gibi toplumda dezavantajlı olarak nitelendirebileceğimiz gruplara yardım ve onları topluma kazandırma çalışmaları yapıyoruz. Gerçekleştirdiğimiz etkinliklerle biz tıp öğrencilerinin bu örselenebilir bireylerle birebir iletişimini sağlayıp onların hayatlarına dokunmaya çalışıyoruz. Aynı zamanda en büyük amaçlarımızdan arasında toplumumuzun dezavantajlı gruplara karşı ön yargılarını yıkmak ve vatandaşlarda bu konuda farkındalık yaratmak yer almaktadır. Aynı zamanda da temamız bu konularda çalışan kurum ve kuruluşlarla iletişim ve iş birliği içerisindedir.

Tıp Etiği

MEDISEP'in sosyal yapılanması ve farkındalığı ürünü olarak Tıp Etiği okulumuzda ayrı bir tema şeklinde, Tıp Etiği ABD ile de senkronize faaliyet göstermektedir. Etik felsefenin önemli bir alt dalıdır ve sorulan sorular en az aranan cevaplar kadar önemlidir. Tıp Etiği de tıptaki ikilemleri ahlaki olarak değerlendirme aracıdır. Toplumun aşıya bakışı, ölüm hakkı, kürtaj hakkındaki ikilemler, hasta doktor ilişkisi kadar; geçmişte yapılmış insan deneyleri, günümüzde yapılan hayvan deneyleri ve genetik alanındaki deneylerin geleceği ile de ilgilenir.

Sağlık Politikaları

Sağlık politikaları; sağlık sistemleri içinde ulaşılması istenen bazı hedefler için verilen kararları, yapılan planları ve faaliyetleri kapsar. Bu politikalar ve yol haritaları, uzun ve kısa dönemli birçok çıktı için gereklidir. Dolayısıyla Sağlık Politikaları teması da hastayı odağına alan ve zamanın koşullarına uyum sağlayabilen, hem yerel hem evrensel olarak sürdürülebilir sağlık sistemlerinin oluşturulmasını ve bu amaçla politikaların belirlenmesini desteklemektedir. Çalışma alanlarımızdan bazıları: Teletıp uygulamaları ve yapay zeka kapsamında sağlık sistemlerinin geleceği, evrensel sağlık hizmeti, politika raporu yazım süreci ve sağlık politikaları çerçevesinde yapılan savunuculuk etkinlikleridir.